სტუდია "თვითმხილველი"

სტუდია „თვითმხილველი“ – ნოვატორული პროექტია, რომელიც კავკასიის სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ ჩვეულებრივ ადამიანებს შესაძლებლობას აძლევს გააზიარონ საკუთარი ისტორიები, ხედვა და გამოცდილება. ოთხი წლის განმავლობაში სტუდიამ მოიწვია სხვადასხვა პროფესიისა და ასაკის ასზე მეტი ადამინი, ბევრი მათგანი კონფლიქტების მიერ ერთმანეთისგან დაშორებულ რეგიონებში ცხოვრობენ და მათ მიერ დოკუმენტური ფილმის გადაღება დიალოგის ერთადერთ საშუალებას წარმოადგენს.

 

ყოველმა მათგანმა პრაქტიკული სწავლების შდეგად აითვისა დოკუმენტური ფილმის გადასაღებად და ახალი მედიის ტექნოლოგიების გამოსაყენებლად საჭირო უნარები და ცოდნა. სამზე მეტი მოკლე დოკუმენტური ფილმი, რომელიც სტუდიის რეპორტიორებმა გადაიღეს, არა მხოლოდ მისცეს უბრალო ადამიანებს საკუთარი აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა, არამედ გაზარდა მათი სოციალური როლის მნიშვნელობა და მოიტანა ცვლილება მათი საზოგადოების ცხოვრებაში

ფილმები

Featured Video Play Icon

Tall and beautiful girls

Volleyball team - sport and...

Featured Video Play Icon

Воллейболистки

Волейбольная команда - спорт и...

Featured Video Play Icon

მაღალი, ლამაზი გოგონები

ფრენბურთის გუნდი – სპორტი და...

Featured Video Play Icon

Catholic Padre in Georgia

Padre Artur Garbetski faced a...

Featured Video Play Icon

Католический падре в Грузии

Перед падре Артуром Гарбецки стоял...

Featured Video Play Icon

Self-made-woman

As it is said in...

Featured Video Play Icon

Шеф сама себе

Так и есть - она...

Featured Video Play Icon

House of the future

Unexpected meeting changed Vakhtang's life...

Featured Video Play Icon

Дом будущего

Случайная встреча изменила жизнь Вахо...

  • Select Region-G:

GO Group Media
© Copyright 2016 GO Group Media