გოუ ჯგუფის ფილმები

Featured Video Play Icon

Samsari – the hidden village

The village of Samsari is...

Featured Video Play Icon

ხელისუფლების შეცვლა – საქართველო 2012

სამუშაო ადგილები, სოფლის მეურნეობის განვითარება,...

Featured Video Play Icon

Girls have their say – full version

What is Georgia’s future in...

Featured Video Play Icon

გოგონებს აქვთ სათქმელი – სრული ვერსია

როგორია საქართველოს მომავალი გენდერული თანასწორობის...

Featured Video Play Icon

Девочкам есть что сказать – полная версия

Каким будет будущее Грузии с...

Featured Video Play Icon

Megrelian White Nabadi

Partake in the craft of...

Featured Video Play Icon

Мегрельская белая бурка

  Пройдите все этапы создания...

Featured Video Play Icon

მეგრული თეთრი ნაბადი

გაიარეთ უნიკალური მეგრული ნაბდის შექმნის...

  • Select Region-G:

GO Group Media
© Copyright 2016 GO Group Media