მუსლიმი მესხები საქართველოში

ფილმი გადაღებულია სამცხე–ჯავახეთში ჟურნალისტური მისიის დროს.

სამცხე–ჯავახეთი, საქართველო

დეკემბერი 2010